Skip to main content

Informatie Patiëntenvereniging POI/POF

De informatie die te vinden was op de website van de Patiëntenvereniging Poi-Pof is, in verband mete opheffen van de vereniging, overgezet naar de website van Stichting Leven Met POI.

Waarom wij deze informatie delen

De reden dat Stichting Leven Met POI de informatie van de Patiëntenvereniging op haar website heeft gezet is omdat wij van mening zijn dat lotgenoten zoveel mogelijk informatie op een platform zou moeten kunnen vinden. We zijn geen professionals maar weten en snappen wel hoe lotgenoten zich voelen, een zoektocht naar informatie is dan het laatste waar je op zit te wachten.

NOTE: wij zijn geen patiëntenvereniging en zijn ook niet bevoegd om medisch advies te geven hiervoor verwijzen wij je door naar je huisarts of behandelend gynaecoloog. Overleg altijd met je arts als je niet tevreden bent of bijwerkingen hebt. Hij of zij kan dan met je meedenken en zoeken naar andere oplossingen.

https://youtu.be/CNrMmWOBZek Klik op afbeelding: Yoga tip 2 Veronica Santini

Leven met POI

Er is helaas geen standaard manier hoe je om moet gaan met de diagnose en hoe je daarna moet leven met dit gegeven. Voor iedereen is dit anders. Onder het kopje “verhalen” plaatsen we verhalen van dames over hoe zij zijn omgaan met de diagnose of hoe zij leven met deze diagnose. Wil je een bijdrage leven aan deze rubriek? Mail ons dan via het contactformulier.

Veel vrouwen die te horen krijgen dat ze te vroeg in de overgang zijn ervaren dit als een rouwproces. Het psychologische aspect is waarschijnlijk het moeilijkste van deze aandoening: veel vrouwen voelen zich niet gehoord of slecht begrepen.

Er is een verschil tussen spontane ovariële insufficiëntie (POI en een vroegtijdige menopauze die het gevolg is van een medische ingreep, bijvoorbeeld een operatie waarbij een hysterectomie, bestraling of chemotherapie is vereist. Bij spontane POI is de oorzaak meestal onbekend, wat kan leiden tot een angstige en verontrustende tijd tot de diagnose is gesteld. Bij POI door een operatie, bestraling of chemo is er een aandoening die moet worden behandeld en dit gebeurt meestal relatief snel. De bijwerkingen van de operatie of behandeling (bijv. POI) worden vaak niet duidelijk verteld en vaak is er onvoldoende tijd om emotioneel (in tegenstelling tot feitelijk) te verwerken wat er allemaal gebeurt of op je afkomt. Dit maakt de psychologische impact in elk scenario een beetje anders, net als de persoonlijke betekenis voor elk individu.

Psychologische gevolgen Dr. Conway, een medisch specialist in het veld en oprichter van het Daisy Network (de engelse patiëntenvereniging voor POI), erkende het belang van psychologische problemen: “Hoe jonger iemand bij de diagnose, des te dieper de verwarring. Goede begeleiding en langdurige zorg, plus toegang tot een goede psycholoog of counsellor is van belang om de overgang te vergemakkelijken.”

Onvruchtbaarheid, subfertiliteit of secundaire onvruchtbaarheid, een gevoel van verraad / in de steek gelaten door het lichaam en het gevoel van controle, in aanvulling op mogelijk een toegenomen bewustzijn van sterfte / veroudering en mogelijk verlies van gezondheid later in het leven, zijn over het algemeen de meest gehoorde klachten. Omdat niemand anders deze klachten in je omgeving heeft, kan er een sterk gevoel van eenzaamheid ontstaan.

Niet elke vrouw die te vroeg in de overgang komt, is bezig met het wel of niet krijgen van kinderen. We horen van veel vrouwen terug dat het idee om niet op een natuurlijke manier zwanger te kunnen worden, hard aankomt. Als reactie daarop ervaren vrouwen vaak angst, isolatie en interne conflicten met betrekking tot hun doel in het leven met gevolgen voor hun zelfgevoel en zelfbeeld. Het keuzeverlies dat gepaard gaat met het woord ‘onvruchtbaarheid’ is beschreven als een crisis die: “Personen dwingt om te gaan met een ingewikkelde reeks verliezen die pijn doen, waaronder het verlies van een biologische eigen kindje”.

De pijn van dit verlies gaat vaak nooit weg. Het is dus een chronische vorm van stress en kan verergerd worden door maatschappelijke en culturele normen rondom het krijgen van kinderen. Verlies van controle over een gebied dat algemeen als beheersbaar wordt beschouwd, kan het beeld van jezelf ondermijnen. Dit staat los van het feit of iemand actief bezig was met het krijgen van een kind. Een vrouw zei: ‘Ik voel me beschadigde , niemand zal me nu nog willen’. Het lastige is dat deze emoties echt lijken maar geen harde waarheid zijn.

Een droom of plan loslaten
Voor sommige mensen is het niet-hebben van een kind een bevrijdend idee, maar voor velen kan het verlies van een genetisch verwant kind buitengewoon moeilijk zijn. Kinderen zijn al dan niet actief gepland, dus de overgang naar een leven zonder kinderen, of om een gezin te bouwen met donorcellen (eieren, sperma of embryo’s), of met een genetisch gemixte familie of een beperkte grootte, kan emotioneel hobbelig zijn. Waar je uiteindelijk ook voor kiest; loslaten vergt moed, moeite en soms extra ondersteuning.

Vitaliteit
Volgens bepaalde theorieën hebben we 4 leeftijdsgroepen:
– Onze chronologische leeftijd; hoe oud we op papier zijn;
– Onze biologische leeftijd (verwijzend naar de toestand en het uiterlijk van hun gezicht en lichaam);
– Onze subjectieve leeftijd (‘diep vanbinnen, ik voel me als …’)
– Onze functionele leeftijd, die nauw gerelateerd is aan hun sociale leeftijd en hun status in de samenleving.

Door de diagnose POI kunnen er een aantal van deze leeftijdsgroepen klachten veroorzaken: We leven bijv in een samenleving waar jeugdigheid en vitaliteit worden benadrukt en veel vrouwen hoor je klagen over het ouder worden. De diagnose POI kan daardoor de angst aanwakkeren dat je “ouder wordt of bent”. Ook kan het zo zijn dat je biologisch jong bent maar je oud voelt. Ook dit kan het erg lastig zijn om mee te dealen, ook voor je omgeving. Niet alleen de biologische en psychologische veranderingen die leeftijdsgenoten nog niet ervaren, maar ook het gebrek aan oestrogeen heeft invloed systemen in het lichaam en geest, bijvoorbeeld je energieniveau, gemoedstoestand, geheugen en cognitie (het vermogen om goed na te denken).

De medische aanbeveling is daarom om lange tijd hormoonvervanging (HRT) te gebruiken om de hormonen die ons lichaam oorspronkelijk moest produceren, te vervangen. Dit wordt vaak vergeleken met het voorschrijven van insuline voor iemand die diabetes heeft. Iemand met diabetes kan zelf de insuline niet meer aanmaken of is er niet meer gevoelig voor. Het lichaam heeft het daarom van buitenaf nodig

Ondersteuning
Voor veel problemen in het leven bestaat er advies, informatie en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het dealen met een scheiding of het verliezen van iemand. Dit is niet geval bij POI; er is bijna geen info en bijna niemand weet wat het is. Een snelle diagnose en goede (professionele) begeleiding zijn daarom belangrijk.

Status of aanzien
Het merendeel van de samenlevingen heeft nog steeds de neiging de status van het ouderschap te verhogen, waardoor gedrag dat verband houdt met voortplanting en de opvoeding van kinderen wordt versterkt. De verwachting van de maatschappij voor jonge meisjes is meestal dat ze moeder worden. Meisjes nemen deze verwachting vaak over, maar lang niet allemaal, zodat ze ook verwachten om moeder te worden.

“Ik voel me alsof ik er niet bij hoor, als een tweederangs burger zonder een plek om naartoe te gaan. Zonder kind behoor ik niet tot de groep met kinderen die in het park spelen.”

Dit verlies van deze specifieke status en /of saamhorigheid kan op latere leeftijd terugkeren, omdat oma worden soms ook niet mogelijk is. Echter, zoals een andere vrouw met POI zei: “POI definieert me niet langer volledig zoals het eerst deed; soms krab ik erover en begint het weer pijn te doen, maar in het algemeen is het als een klein litteken, een deel van mij, maar niet het geheel van mijn identiteit “.

POI als een rouwproces
De diagnose POI is voor iedereen anders, maar veel vrouwen ervaren vooral het verdriet. Daarnaast spelen persoonlijke factoren ook mee. Bijvoorbeeld:
a) Omstandigheden: spontane POI of door een operatie, relatief plotseling/onverwacht
b) Je persoonlijkheid. Wat betekent het hebben van POI voor je: verlies van je identiteit/vrouwelijkheid of bijv. het verlies van een kindje wat er door POI niet gaat komen.
c) Psychosociale omstandigheden. Heb je ondersteuning van vrienden, familie, culturele en religieuze ondersteuning.

Volgens de theorie over het rouwproces zijn er een aantal stadia waar je doorheen gaat. Om precies te zijn zijn het 4 stadia die niet chronologisch verlopen en elkaar ook afwisselen.

1) De realiteit van de situatie accepteren
De realiteit van de situatie accepteren is bij POI misschien wel de moeilijkste: het is vaak niet te bevatten. Zoals iemand met POI schreef: “Er is veel om over te huilen en er is niets om over te huilen. Vanwege deze ongrijpbaarheid wordt het moeilijker om bewust te ‘realiseren’ en daarom kan deze fase erg moeilijk zijn.

2) Emoties voelen en uiten
Veel vrouwen voelen zich in shock en worden geconfronteerd met gevoelens van enorme boosheid, depressie, schuldgevoel en zelfbeschuldiging. Vaak hebben we de behoefte om iets of iemand de schuld te geven en willen we weten “waarom” dit is gebeurt.

3) Aanpassen
Het is misschien nodig om aanpassingen te maken voor bepaalde rollen die je in het leven hebt (of gedacht had te gaan hebben). Bijvoorbeeld voor je rol in de samenleving, het gezin, je eventuele kinderwens en voor je identiteit. Er zijn vrouwen die zich gemakkelijk aanpassen aan het idee van eiceldonatie maar er zijn ook vrouwen die zich nooit kunnen aanpassen aan dit idee. Ook is het voor veel vrouwen het idee van medicatie slikken een impact.

4) Verder gaan
Deze fase is voor velen het moeilijkst te volbrengen, wat belangrijk is om te weten: de meeste vrouwen bereiken dit echter wel. Er lijken drie hoofdgebieden te zijn om aan te werken:
a) Wat wil ik dat mijn nieuwe identiteit is (inclusief seksuele identiteit, gezondheidsidentiteit en zelfconcept)?
b) Wil ik kinderen en zo ja, hoe? En als dit niet kan, hoe ga ik mijn leven dan inrichten?
c) Wat voor relatie wil ik met de mensen om mij heen? Wie vind ik belangrijk? Wie zijn er voor me? Deze fase benadrukt actief worden en beslissingen nemen. Het is belangrijk om te gaan ontdekken wat je wil tals individu en dit om te zetten in daden.

Conclusie
POI en de psychologische impact zijn twee aparte dingen. Het is VEEL meer dan een gezondheidstoestand die zich concentreert op het niet-kunnen krijgen van kinderen. Zoek hulp als je dat nodig hebt. Je hoeft dit niet alleen te kunnen.

Deze informatie is afkomstig van de engelse patientenvereniging  en is in het Nederlands vertaald.

Klachten bij POI

In het submenu kan je meer lezen over veel voorkomende klachten bij POI. Omdat we allemaal vrijwilliger zijn bij de vereniging, zijn nog niet alle pagina’s gevuld. Het kan daardoor zijn dat je belangrijke informatie mist. Mail ons vooral als je specifieke vragen hebt.

Gewicht

Bijna elke vrouw hoor je er over: ik ben aangekomen. Vooral rond mijn buik. Help! Ik baal er zo van.
In dit stuk tekst leggen we uit hoe het komt en wat je er aan kan doen.

Oorzaak

Door de veranderingen in je hormonen komen veel vrouwen aan en dan vooral rond de middel (in plaats van op je benen of heupen). Bij onderzoek naar dieren leek dit vooral te maken te hebben met het verlies van oestrogenen. Bij ratten bleek dat degene die minder oestrogenen hadden, meer aten en minder bewogen. Oftewel: ze werden zwaarder. Ook werd bij lagere oestrogeen spiegels het metabolisme lager (de verbranding) waardoor aankomen makkelijker ging. Maar het volledig toeschrijven aan die vreselijke hormonen is helaas niet de hele waarheid. Een combinatie van natuurlijke veroudering, genetische factoren en leefstijl spelen de grootste rol.

Bij iedereen, man of vrouw, raken we spiermassa kwijt als we ouder worden terwijl de vetmassa toeneemt. Door de afname van de spiermassa raken we een belangrijke motor kwijt. Hoe meer spiermassa hoe meer voeding het lichaam nodig heeft. Raken we spiermassa kwijt, dan verbrand het lichaam dus minder energie. Als je blijft eten wat je altijd at, dan kom je dus aan omdat je lichaam dit minder goed verbrand.

Genetische factoren spelen ook een rol: als je ouders zwaarder zijn is de kans ook groter dat je gewicht hoger zal zijn.

Met leefstijlfactoren bedoelen we: de hoeveelheid beweging, hoeveel je snoept en hoeveel slaap je krijgt. Door klachten van de overgang kan vooral slapen een probleem zijn. Door een gebrek aan slaap gaan veel mensen meer snoepen en daardoor meer calorieen eten.

Oplossing

Krachttraining. Voor veel mensen niet het favoriete onderdeel maar helaas wel een oplossing. Door krachttraining ontstaat er meer spiermassa en die heb je nu hard nodig. Meer spiermassa betekent weer meer verbranding. Probeer dit 2 tot 3x per week te doen. Hiermee wordt bedoeld: het doen van oefeningen met gewicht bijv op machines in de sportschool, oefeningen met dumbells, bepaalde yoga oefeningen, exercise bands (van die gekleurde elastieken).

Cardio. Je gewone normale beweging is goed voor je hart en longen. Ook is het goed voor je botdichtheid (die door de vervroegde overgang) minder kan worden. Vooral wandelen of hardlopen zijn goede sporten voor vrouwen in de overgang. Het zijn vooral sporten die iets vragen van je grote botten zodat je op die manier je botten als het ware belast. Dit effect heb je bijv. veel minder bij fietsen of zwemmen.

Anders eten. Als je op gewicht wilt blijven zal je ongeveer 200 calorieen minder moeten eten dan dat je vroeger deed. Het is niet de bedoeling om dan heel streng in je voeding te gaan schrappen maar je voeding eens goed onder de loep te nemen. Kijk eens naar hoeveel je werkelijk snoept/snackt of hoeveel alcohol je drinkt. Hierin is de meeste winst te behalen. Ga niet schrappen in je goede voeding!!! Vooral gezonde koolhydraten (bruin brood, volkoren pasta en aardappelen) zijn belangrijk en zorgen voor vulling. Ook heb je in deze fase juist meer zuivel of eiwitten nodig. De schijf van vijf adviseert daarom vrouwen 450 tot 600 ml zuivel/eitwitten ipv de 300 tot 450 ml die een vrouw nodig heeft die niet vervroegd in de overgang is. In Nederland heeft iedereen 3 uur per jaar recht op ondersteuning van een dietiste, dus wie weet zou je daar wat aan kunnen hebben. Hij/zij kan met je meedenken hoe je voeding gezonder kan of wat je zou kunnen laten staan of kan vervangen.

Yoga tip 1 door Veronica Santini

Klik op afbeelding: Veronica Santini yoga tip 1 opvliegers

Kans op de depressieve klachten

In December 2017 zijn de resultaten van een grote studie gepubliceerd naar het effect van hormonen (met name het hormoon oestradiol) op het krijgen van depressieve klachten.

In dit onderzoek werd er gekeken naar het voorkomen van depressieve klachten bij vrouwen die nog niet in de overgang waren (leeftijd: 42 tot 52 jaar) en hoe het 10 jaar later met ze was.

Resultaat? Hoe langer het duurde voordat vrouwen in de overgang waren (gemeten vanaf het moment dat zij voor het eerst ongesteld warden) hoe beter dit was voor hun stemming. Ook het gebruik van de pil was positief voor de stemming van deze vrouwen. Hoe langer vrouwen de pil gebruikten hoe beter dit voor hun stemming was. Het idee hierachter is dat de wisselingen in hormone een negatief effect op je stemming kunnen hebben. Door het gebruik van de pil zijn deze wisselingen bijna niet aanwezig.

Wat moet ik met deze informatie

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat dit onderzoek niet is gedaan bij vrouwen die vervroegd in de overgang zijn. Er zijn kleinere onderzoekjes gedaan en die wijzen wel in dezelfde richting: veel vrouwen met POI zitten niet lekker in hun vel. Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren: hormonen (zoals uit de studie hierboven blijkt) maar ook het dealen met alle klachten van POI en het bijv. geen kinderen kunnen krijgen. Al deze dingen bij elkaar kunnen je somber maken.
Het is belangrijk om aan de bel te trekken als je bij jezelf merkt dat je sombere klachten hebt. Denk  vooral niet: “het hoort nu eenmaal bij de overgang dus er is niets aan te doen”. Ga naar je gynaecoloog of je huisarts en vraag hulp! Blijf niet rondlopen  met je ziel onder je arm.

Als je meer over het onderzoek wilt lezen dan kan je het engelstalige artikel van Marsh et al in de bijlage lezen.

Lifelong_estradiol_exposure_and_risk_of_depressive.6Download

Geen verhoogd risico op dementie

In mei 2018 kreeg Alzeheimer Nederland de vraag of de vroege overgang (in het specifieke geval; het verwijderen van de eierstokken op 30 jarige leeftijd) samen kon hangen met het krijgen van  dementie.

Het antwoord: nee, er is geen verband tussen dementie en de vroege overgang.

Lees via onderstaande link meer hierover op de site van Alzheimer Nederland:

Fragiele X Syndroom

Als de diagnose POI gesteld is kan je aanvullend getest worden op een aantal genetische aandoeningen, dit wordt karyotypering genoemd.
Dit onderzoek kan duidelijkheid geven over de oorzaak van POI. Bij ongeveer 2,5 tot 13,3% van de dames met POI kan er sprake zijn
van een chromosomale afwijking. De keuze is aan jezelf of je dit wilt weten.

Eén van die afwijkingen is Fragiele X syndroom.
Vrouwen die drager zijn van de genetische aandoening (FXPOI) raken vaak op jonge leeftijd vervroegd in de overgang.
Zij hebben dus zowel Fragiele X Syndroom maar ook POI.

Voor gedetailleerde informatie over Fragiele X verwijzen wij naar onze collega’s van https://www.fragielex.nl/

Behandeling van POI

Er is helaas geen behandeling om POI te voorkomen of ongedaan te maken. De behandeling is daarom gericht op het verminderen
van klachten.

Hormone Replacement Therapy (HRT)

Alle artsen zullen altijd beginnen over het gebruik van hormoontabletten om het tekort aan hormonen aan te vullen. Veel vrouwen zijn
wat huiverig voor het gebruik hiervan. Voor vrouwen die te vroeg in de overgang zijn is het juist heel belangrijk om deze tabletten te gebruiken. Niet alleen omdat je klachten ervan af kunnen nemen maar ook voor je gezondheid op te lange termijn. Let op: de risico’s die je online leest over deze tabletten bij de natuurlijke overgang zijn niet van toepassing op vrouwen die te vroeg in de overgang komen.

De meest voorkomende hormoontabletten zijn:
– Femoston
_ Livial (ook verkrijgbaar onder de merknaam Tibolon, Tibolone of Tibolina)
– De “gewone” anticonceptiepil

Overleg altijd met je arts als je niet tevreden bent of bijwerkingen hebt. Hij of zij kan dan met je meedenken en zoeken naar andere oplossingen.

Leefstijl

Er lijken vele natuurlijke middelen en oplossingen die een aantal overgangsklachten kunnen verlichten.
Roken, gezond eten en bewegen lijken juist bij de vervroegde overgang nog belangrijker dan bij andere mensen.

Roken

Het advies om te stoppen met roken heeft vooral te maken met onderzoek waaruit blijkt dat rokers een aantal jaar eerder in de overgang komen. Ook heeft roken een negatieve invloed op te aanmaak van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Ook beschrijven veel vrouwen dat ze meer opvliegers krijgen als zij roken. Omdat onze gezondheid door POI op de lange termijn slechter lijkt, wordt vanwege het risico op hart en vaatziekten ook geadviseerd om te stoppen met roken. Ga hiervoor eens langs bij je huisarts. Vaak heeft deze een speciaal stoppen met roken programma of kan medicatie voorschrijven om je te ondersteunen bij het stoppen. Ook een stoppen met roken coach kan van pas komen.

 

Klik op afbeelding: Yoga tip 3 Veronica Santini

 

Ziekenhuizen in NL

Er zijn in Nederland een aantal academische ziekenhuizen waar vrouwen met POI terecht kunnen en naar verwezen moeten worden. Het advies is om bij POI een gespecialiseerde gynaecoloog te zien die vaker vrouwen met POI ziet. In een academisch ziekenhuis hebben ze meer ervaring met POI.

Je huisarts of gynaecoloog zal je daarom verwijzen naar één van deze ziekenhuizen voor het stellen van de diagnose en voor de verdere behandeling en gezondheidscontroles. De zorg voor vrouwen met POI is in elk ziekenhuis anders geregeld, kijk daarom goed wat bij jou past en waar je behoefte aan hebt.

Wil jij ons helpen als platform te groeien?

Ben je een lotgenoot of net zoals velen geschrokken van de impact en wil je een steentje bijdragen aan ons platform? Op verschillende manieren kun jij ons ondersteunen, alles wordt gewaardeerd.

Heb je vragen of suggesties? Ook dan is het zeker waardevol voor ons om dit te horen.

Neem contact op

Hoe je ons kunt steunen?

  • Jouw verhaal of ervaring met ons delen.
  • Ons volgens op de socials.
  • Het boek over de overgang aanschaffen.
  • Doneren via onze donatie module.
Bekijk de mogelijkheden